Молитва на освящение часовни

Молитва на освящение часовни

Послѣ́дованіе ѡсщ҃е́нія часо́вни.

Поставля́ется столе́цъ, па́волокою покрове́нный, и вода̀ въ сосу́дѣ: архіере́й же, держя̀ въ руцѣ̀ чс̑тны́й крс̑тъ съ васілкѝ, и єѵг̑ліе, предъ̑иду́щу єму̀ діа́кону съ кади́льницею, и двѣма̀ свѣщено́сцема со свѣща́ми.
Прише́дъ же предъ̑ столе́цъ, полага́етъ на не́мъ крс̑тъ и єѵг̑ліе, и взе́мъ кади́льницу кади́тъ во́ду крс̑тоѡбра́знѡ, и начина́етъ ѻбы́чнѡ.

Прѡтодіа́конъ:
Благословѝ, преѡсвяще́ннѣйшій влады́ко.

Прѡтодіа́конъ:
Бг҃ъ гдс̑ь, и яви́ся на́мъ:
три́жды.

И тропа́рь хра́ма.

Сла́ва, и ны́нѣ: ѡбновле́нія, гла́съ д҃:

Я́коже вы́шнія тве́рди бл҃голѣ́піе, и ни́жнюю споказа́лъ єсѝ красоту̀ ст҃а́гѡ селе́нія сла́вы твоея̀ гдс̑и, утвердѝ сіѐ во вѣ́къ вѣ́ка, и пріимѝ на̂ша въ не́мъ непреста́ннѡ приноси̂мая тебѣ̀ молє́нія бцд̑ею, всѣ́хъ животѐ и воскрс̑ніе.

Кадя́щу же архіере́ю хра́мъ, пое́тъ ли́къ тропарѝ сія̂, гла́съ ѕ҃:

Є́же ра́дуйся а́гг҃ломъ пріи́мшая, и ро́ждшая зижди́теля твоего̀, дв҃о, сп҃са́й тя̀ велича́ющыя.

Воспѣва́емъ сн҃а твоего̀ бцд̑е, и вопіе́мъ:
пречс̑тая влд̑чце, вся́кія бѣды̀ изба́ви рабы̂ твоя̂.

Царє́мъ, про̑ро́кѡмъ и апс̑лѡмъ, и мч҃нкѡмъ ты̀ єсѝ похвала̀, и предста́тельница мі́ру, всенепоро́чная.

Неду́гѡвъ, и вся́кихъ болѣ́зней, и бѣ́дъ на́съ свободѝ, къ сщ҃е́нному твоему̀ покро́ву прибѣга́ющихъ.

Сла́ва:
Ѻц҃а̀ и сн҃а славосло́вимъ, и дх҃а ст҃а́го, глаго́люще:
тро̑це ст҃а́я, сп҃сѝ ду́шы на́шя.

И ны́нѣ:
Неизрече́ннѡ въ послѣ̂дняя заче́ншая, и ро́ждшая созда́теля твоего̀, дв҃о, сп҃са́й тя̀ велича́ющыя.

Та́же:
Млс̑рдія двє́ри ѿве́рзи на́мъ бл҃гослове́нная бцд̑е, надѣ́ющіися на тя̀ да не поги́бнемъ, но да изба́вимся тобо́ю ѿ бѣ́дъ:
ты́ бо єсѝ сп҃се́ніе ро́да хрс̑тіа́нскагѡ.

Та́же, прѡтодіа́конъ:
Гдс̑у помо́лимся.

Возгла́съ:
Я́кѡ ст҃ъ єсѝ бж҃е на́шъ:

Та́же настоя́щыя тропарѝ, гла́съ ѕ҃:

Ны́нѣ наста̀ вре́мя всѣ́хъ ѡсщ҃а́ющее, и првд̑ный на́съ жде́тъ судія̀, но ѡбрати́ся душѐ къ покая́нію, я́кѡ блудни́ца зову́щи со слеза́ми:
гдс̑и, поми́луй мя̀.

Вода́ми ѡдожди́вый хрс̑тѐ исто́чникъ исцѣле́ній, во всечс̑тнѣ́мъ хра́мѣ дв҃ы дне́сь, твоегѡ̀ бл҃гослове́нія ѡкропле́ніемъ, ѿгоня́еши неду́ги немощству́ющихъ, врачу̀ ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ.

Дв҃а родила̀ єсѝ неискусобра́чная и дв҃о пребыла̀ єсѝ мт҃и безневѣ́стная, бцд̑е мр҃і́е, хрс̑та̀ бг҃а на́шего молѝ сп҃сти́ся на́мъ.

Прест҃а́я бцд̑е дв҃о, ру́къ на́шихъ дѣла̀ испра́ви, и проще́ніе прегрѣше́ній на́шихъ испросѝ, внегда̀ пѣ́ти на́мъ а́гг҃льское пѣ́ніе:

Ст҃ы́й бж҃е, ст҃ы́й крѣ́пкій, ст҃ы́й безсме́ртный, поми́луй на́съ.

Ѿпѣ́вше же по ѻбы́чаю, и по трист҃о́мъ прѡтодіа́конъ глаго́летъ:
Во́нмемъ.

Чте́цъ, прокі́менъ, гла́съ г҃:

Гдс̑ь просвѣще́ніе моѐ, и сп҃си́тель мо́й, когѡ̀ убою́ся;

Сті́хъ:
Гдс̑ь защи́титель живота̀ моегѡ̀, ѿ когѡ̀ устрашу́ся;

Апо́столъ къ євре́ѡмъ, зача́ло т҃ѕ.

Бра́тіе, ст҃я́й и ѡсвяща́еміи, ѿ єди́нагѡ всѝ:
єя́же ра́ди вины̀ не стыди́тся бра́тію нарица́ти ѝхъ, глаго́ля:
Возвѣщу̀ и́мя твоѐ бра́тіи мое́й, посредѣ̀ цр҃кве воспою̀ тя̀.
И па́ки:
а́зъ бу́ду надѣ́яся на́нь.
и па́ки:
сѐ а́зъ и дѣ́ти, я̀же мѝ да́лъ є́сть бг҃ъ.
Поне́же у́бѡ дѣ́ти пріѡбщи́шася пло́ти и кро́ви, и то́й пріи́скреннѣ пріѡбщи́ся тѣ́хже, да сме́ртію упраздни́тъ иму́щаго держа́ву сме́рти, си́рѣчь діа́вола:
И изба́витъ си́хъ єли́цы стра́хомъ сме́рти чрезъ̑ всѐ житіѐ пови́нни бѣ́ша рабо́тѣ.
Не ѿ а́гг҃лъ у́бѡ когда̀ пріе́млетъ, но ѿ сѣ́мене авраа́мова пріе́млетъ.
Ѿню́дуже до́лженъ бѣ̀ по всему̀ подо́битися бра́тіи, да млс̑тивъ бу́детъ и вѣ́ренъ первосщ҃е́нникъ, я̀же къ бг҃у, во є́же ѡчи́стити грѣхѝ людскі̂я.
Въ не́мже бо пострада̀ са́мъ, искуше́нъ бы́въ, мо́жетъ и искуша́ємымъ помощѝ.

Сті́хъ а҃:
Ѿры́гну се́рдце моѐ сло́во бла́го.

Сті́хъ в҃:
Глаго́лю а́зъ дѣла̀ моя̂ цр҃е́ви.

Єѵг̑ліе ѿ іѡа́нна, зача́ло д҃і:

Во вре́мя ѻ́но, взы́де іи҃съ во іерс̑ли́мъ.
Є́сть же во іерс̑ли́мѣхъ на ѻ́вчей купѣ́ли, я́же глаго́лется євре́йски виѳесда̀, пя́ть притвѡ́ръ иму́щи.
Въ тѣ́хъ слежа́ше мно́жество боля́щихъ, слѣпы́хъ, хромы́хъ, сухи́хъ, ча́ющихъ движе́нія воды̀.
А́гг҃лъ бо гдс̑ень на вся́ко лѣ́то схожда́ше въ купѣ́ль, и возмуща́ше во́ду:
и и́же пе́рвѣе вла́зяше по возмуще́ніи воды̀, здра́въ быва́ше, яцѣ́мже неду́гомъ ѡдержи́мь быва́ше.

Та́же прѡтодіа́конъ єктенію̀:

Ми́ромъ гдс̑у помо́лимся.

Ѡ свы́шнѣмъ ми́рѣ:

Ѡ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра:

Ѡ новосозда́ннѣй часо́внѣ се́й:

Ѡ вели́комъ господи́нѣ и ѻтцѣ̀ на́шемъ:

Ѡ богохрани́мѣй странѣ̀ на́шей, властѣ́хъ, во́инствѣ и наро́дѣ єя̀, гдс̑у помо́лимся.

(А́ще во учи́лищи: Ѡ здѣ̀ нача́льствующихъ, уча́щихъ и уча́щихся:)

(А́ще во враче́бницѣ: Ѡ всѣ́хъ тружда́ющихся и стра́ждущихъ во враче́бницѣ се́й:)

Ѡ всѣ́хъ, во сла́ву бж҃ію потруди́вшихся въ возсозда́ніи и бл҃голѣ́пнѣмъ украше́ніи ст҃ы́я часо́вни сея̀:

Ѡ бл҃горастворе́ніи возду́хѡвъ:

Ѡ пла́вающихъ, путеше́ствующихъ:

Ѡ є́же ѡст҃и́тися вода́мъ си̂мъ, си́лою и дѣ́йствіемъ, и наи́тіемъ ст҃а́гѡ дх҃а:

Ѡ є́же снизходи́ти на во́ды сія̂ ѡчисти́тельному пресу́щныя тро̑цы дѣ́йству:

Ѡ є́же бы́ти водѣ̀ се́й цѣли́тельнѣй ду́шъ и тѣле́съ, и вся́кія сопроти́вныя си́лы ѿгна́тельнѣй:

Ѡ є́же низпосла́ти гдс̑у бг҃у бл҃гослове́ніе іѻрда́ново, и ѡсвяти́ти во́ды сія̂:

Ѡ всѣ́хъ тре́бующихъ ѿ бг҃а по́мощи и заступле́нія:

Ѡ є́же просвѣти́тися на́мъ просвѣще́ніемъ ра́зума, єдиносу́щною тро̑цею:

Я́кѡ да гдс̑ь бг҃ъ на́шъ вознизпо́слетъ на́мъ блгд̑ть прест҃а́гѡ своегѡ̀ дх҃а ко ѡсщ҃е́нію возсозда́ннагѡ хра́ма сегѡ̀:

Ѡ изба́витися на́мъ ѿ вся́кія ско́рби:

Заступѝ, сп҃сѝ, поми́луй:

Возгла́съ:
Я́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ вся́кая сла́ва:

Та́же мл҃тву сію̀:

Бж҃е великоимени́тый, творя́й чудеса̀, ѝмже нѣ́сть числа̀! Пріидѝ ны́нѣ къ моля́щымъ тя̀ рабѡ́мъ твои̂мъ, влд̑ко, и послѝ дх҃а твоего̀ ст҃а́го, и ѡст҃ѝ во́ду сію̀:
[сія̂ глаго́ля, бл҃гословля́етъ во́ду десни́цею три́жды:]
и да́ждь пію́щымъ ѿ нея̀ и пріе́млющымъ и кропя́щымся є́ю рабѡ́мъ твои̂мъ премѣне́ніе страсте́мъ, ѡставле́ніе грѣхѡ́въ, болѣ́знемъ исцѣле́ніе, и свобожде́ніе ѿ вся́кагѡ ѕла̀, утвержде́ніе же и ѡсщ҃е́ніе домѡ́мъ, и ѡбновля́емѣй часо́внѣ се́й.
Я́кѡ бл҃гослови́ся и просла́вися пречтс̑но́е и великолѣ́пое и́мя твоѐ, ѻц҃а̀ и сн҃а и ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и при́снѡ и во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Прѡтодіа́конъ:
Главы̂ ва́шя гдс̑еви приклони́те.

Архіере́й: же чте́тъ та́йнѡ мл҃тву сію̀:

Приклонѝ гдс̑и у́хо твоѐ, и услы́ши ны̀, и́же во іѻрда́нѣ крести́тися изво́ливый, и ѡсвяти́вый во́ды:
и бл҃гословѝ всѣ́хъ на́съ, ѝже преклоне́ніемъ своея̀ вы́и, назна́менающихъ рабо́тное воѡбраже́ніе:
и сподо́би на́съ испо́лнитися ѡсвяще́нія твоегѡ̀, воды̀ сея̀ причаще́ніемъ:
и да бу́детъ на́мъ гдс̑и, во здра́віе душѝ и тѣ́ла.

Возгла́съ:
Ты́ бо єсѝ ѡсщ҃е́ніе на́ше, и тебѣ̀ сла́ву и бл҃годаре́ніе и поклоне́ніе возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻц҃е́мъ, и всест҃ы́мъ, бл҃ги́мъ, и животворя́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и при́снѡ, и во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Та́же взе́мъ чс̑тны́й крс̑тъ, бл҃гословля́етъ во́ды три́жды, крс̑тоѡбра́знѡ низводя̀ и возводя̀ ѝ пра́вѡ, и поя̀ настоя́щій тропа́рь, гла́съ а҃, три́жды:

Сп҃сѝ гдс̑и лю́ди твоя̂, и бл҃гословѝ достоя́ніе твоѐ, побѣ̂ды на сопроти̂вныя да́руя, и твоѐ сохраня́я крс̑то́мъ твои́мъ жи́тельство.

И а́біе прѡтодіа́конъ:
Гдс̑у помо́лимся.

Архіере́й же чте́тъ моли́тву:

Гдс̑и нб҃сѐ и землѝ, и́же ст҃у́ю твою̀ цр҃ковь неизрече́нною прему́дростію ѡснова́вый, и во ѡ́бразъ а́гг҃льскагѡ на нб҃сѝ служе́нія, свяще́нничества чи́нъ на землѝ соста́вивый.

Читать еще:  Молитва о открытии денежного канала

При́зри ны́нѣ, влд̑ко великода́рне, ми́лостивымъ твои́мъ ѻ́комъ на ны̀, недостѡ́йныя рабы̂ твоя̂, во умиле́ніи серде́цъ соверша́ющыя ѡсщ҃е́ніе часо́вни сея̀ въ че́сть:
(и́мр̑къ, єгѡ́же часо́вня), въ сла́вномъ бл҃голѣ́піи возсозда́нныя къ сла́вѣ твое́й и ко утѣше́нію люде́й правосла́вныхъ гра́да на́шегѡ (а́ще во учи́лищи: и всѣ́хъ здѣ̀ нача́льствующихъ, уча́щихъ и уча́щихся: а́ще во враче́бницѣ: и всѣ́хъ тружда́ющихся и стра́ждущихъ во враче́бницѣ се́й).

Низпослѝ прест҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а и ѡст҃ѝ часо́вню сію̀ и утвердѝ ю̀ до сконча́нія вѣ́ка цѣ́лу и непоколеби́му и сподо́би въ не́й моли̂твы и славослѡ́вія всегда̀ тебѐ приноси́ти ѡ всѣ́хъ лю́дѣхъ твои́хъ.

Всѣ́мъ потруди́вшымся въ̑ сооруже́ніи часо́вни сея̀ ѡставле́ніе согрѣше́ній пода́ждь:
да́руй ѝмъ (а́ще во учи́лищи: и всѣ̂мъ здѣ̀ нача́льствующымъ, уча́щымъ и уча́щымся: а́ще во враче́бницѣ: и всѣ̂мъ тружда́ющымся и стра́ждущымъ во враче́бницѣ се́й) вся̂ я̀же ко сп҃се́нію прошє́нія, здра́віе же и сп҃се́ніе, и во всѣ́мъ бл҃го́е поспѣше́ніе, да неѡсужде́ннѡ покло́нятся тебѣ̀ єди́ному и́стинному бг҃у, и єго́же посла́лъ єсѝ іи҃су хрс̑ту̀, мл҃твами бцд̑ы, [и єгѡ́же є́сть часо́вня] и всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ, ами́нь.

Я́кѡ ст҃ъ єсѝ бж҃е на́шъ, и во ст҃ы́хъ почива́еши, и тебѣ̀ сла́ву возсыла́емъ, ѻц҃у̀ и сн҃у, и ст҃о́му дх҃у, ны́нѣ и при́снѡ, и во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Та́же кропи́тъ архіере́й часо́вню сщ҃е́нною водо́ю глаго́люще:

Ѡсщ҃а́ется часо́вня сія̀ ѡкропле́ніемъ воды̀ сея̀ сщ҃е́нныя, во и́мя ѻц҃а̀, и сн҃а, и ст҃а́гѡ дх҃а, ами́нь.

Кли́ріцы же кропя́тъ ю̀ ѿвнѣ̀.

Лю́діе же пою́тъ настоя́щій тропа́рь, гла́съ д҃:

Сп҃сѝ гдс̑и лю́ди твоя̂, и бл҃гословѝ достоя́ніе твоѐ, побѣ̂ды на сопроти̂вныя да́руя, и твоѐ сохраня́я крс̑то́мъ твои́мъ жи́тельство.

Архіере́й:
Прест҃а́я бцд̑е, спасѝ на́съ.

Ли́къ:
Честнѣ́йшую херуві̂мъ:

Архіере́й:
Сла́ва тебѣ̀ хрс̑тѐ бж҃е, упова́ніе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ:
Сла́ва, и ны́нѣ:
Гдс̑и поми́луй, три́жды.
Преѡсвяще́ннѣйшій влады́ко бл҃гословѝ.

Архіере́й твори́тъ ѿпу́стъ по ѻбы́чаю.

Прѡтодіа́конъ:
Вели́кому господи́ну и ѻтцу̀ на́шему ст҃ѣ́йшему патріа́рху моско́вскому и всея̀ русѝ алеѯі́ю со все́ю єгѡ̀ бг҃оспаса́емою всерѡссі́йскою па́ствою, и господи́ну на́шему преѡсвяще́ннѣйшему митрополі́ту (илѝ архіепі́скопу, илѝ єпі́скопу) [и́мр̑къ, єгѡ́же ѻ́бласть], богохрани́мѣй странѣ̀ на́шей, властѣ́мъ, во́инству и наро́ду єя̀, (а́ще во учи́лищи: и всѣ̂мъ здѣ̀ нача́льствующымъ, уча́щымъ и уча́щымся: а́ще во враче́бницѣ: и всѣ̂мъ тружда́ющымся и стра́ждущымъ во враче́бницѣ се́й), всѣ̂мъ потруди́вшымся въ возсозда́ніи и бл҃голѣ́пнѣмъ украше́ніи часо́вни сея̀ и всѣ̂мъ правосла̂внымъ хрс̑тіа́нѡмъ мнѡ́гая лѣ̂та.

И пое́тъ ли́къ:
Мнѡ́гая лѣ̂та, три́жды.

Молитва на освящение часовни

Переводы Богослужебных книг

Послёдованіе њсщ7eніz час0вни.

Поставлsетсz столeцъ, пaволокою покровeнный, и3 водA въ сосyдэ: ґрхіерeй же, держS въ руцЁ чcтнhй кrтъ съ васілки2, и3 є3ђліе, пред8идyщу є3мY діaкону съ кади1льницею, и3 двэмA свэщен0сцема со свэщaми. Пришeдъ же пред8 столeцъ, полагaетъ на нeмъ кrтъ и3 є3ђліе, и3 взeмъ кади1льницу кади1тъ в0ду кrтоwбрaзнw, и3 начинaетъ nбhчнw.

Прwтодіaконъ: Благослови2, преwсвzщeннэйшій владhко.

Ґрхіерeй: Блгcвeнъ бGъ нaшъ: Ли1къ: Ґми1нь. И# пою1тъ: ЦRю2 нбcный:

Прwтодіaконъ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ: три1жды.

И# тропaрь хрaма.
Слaва, и3 нhнэ: њбновлeніz, глaсъ д7:

Ћ коже вhшніz твeрди бlголёпіе, / и3 ни1жнюю споказaлъ є3си2 красотY с™aгw селeніz слaвы твоеS гDи, / ўтверди2 сіE во вёкъ вёка, / и3 пріими2 н†ша въ нeмъ непрестaннw приноси6маz тебЁ молє1ніz бцdею, / всёхъ животE и3 воскrніе.

Кадsщу же ґрхіерeю хрaмъ, поeтъ ли1къ тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:

Е$ же рaдуйсz ѓгGломъ пріи1мшаz, / и3 р0ждшаz зижди1телz твоего2, / дв7о, сп7сaй тS величaющыz.

В оспэвaемъ сн7а твоего2 бцdе, / и3 вопіeмъ: пречcтаz вLчце, / всsкіz бэды2 и3збaви рабы6 тво‰.

Ц арє1мъ, прbр0кwмъ и3 ґпcлwмъ, / и3 м§нкwмъ ты2 є3си2 похвалA, / и3 предстaтельница мjру, всенепор0чнаz.

Н едyгwвъ, и3 всsкихъ болёзней, / и3 бёдъ нaсъ свободи2, / къ сщ7eнному твоемY покр0ву прибэгaющихъ.

Слaва: Nц7A и3 сн7а славосл0вимъ, / и3 д¦а с™aго, глаг0люще: / трbце с™az, сп7си2 дyшы нaшz.

И# нhнэ: Неизречeннw въ послBднzz зачeншаz, / и3 р0ждшаz создaтелz твоего2, / дв7о, сп7сaй тS величaющыz.

Тaже: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ / бlгословeннаz бцdе, / надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, / но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: / тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

Тaже, прwтодіaконъ: ГDу пом0лимсz.

Возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ:

Тaже настоsщыz тропари2, глaсъ ѕ7:

Н hнэ настA врeмz всёхъ њсщ7aющее, / и3 првdный нaсъ ждeтъ судіS, / но њбрати1сz душE къ покаsнію, / ћкw блудни1ца зовyщи со слезaми: / гDи, поми1луй мS.

В одaми њдожди1вый хrтE и3ст0чникъ и3сцэлeній, / во всечcтнёмъ хрaмэ дв7ы днeсь, / твоегw2 бlгословeніz њкроплeніемъ, / tгонsеши недyги немощствyющихъ, / врачY дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ.

Д в7а родилA є3си2 неискусобрaчнаz / и3 дв7о пребылA є3си2 м™и безневёстнаz, / бцdе мRjе, / хrтA бGа нaшего моли2 сп7сти1сz нaмъ.

П рес™az бцdе дв7о, / рyкъ нaшихъ дэлA и3спрaви, / и3 прощeніе прегрэшeній нaшихъ и3спроси2, / внегдA пёти нaмъ ѓгGльское пёніе:

С ™hй б9е, / с™hй крёпкій, / с™hй безсмeртный, / поми1луй нaсъ.

Tпёвше же по nбhчаю, и3 по трис™0мъ прwтодіaконъ глаг0летъ: В0нмемъ.

Ґрхіерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Чтeцъ, прокjменъ, глaсъ G:

Г Dь просвэщeніе моE, и3 сп7си1тель м0й, / когw2 ўбою1сz;

Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz;

Ґп0столъ къ є3врewмъ, зачaло ™ѕ.

Б рaтіе, с™sй и3 њсвzщaеміи, t є3ди1нагw вси2: є3sже рaди вины2 не стыди1тсz брaтію нарицaти и5хъ, глаг0лz: ВозвэщY и4мz твоE брaтіи моeй, посредЁ цRкве воспою2 тS. И# пaки: ѓзъ бyду надёzсz нaнь. и3 пaки: сE ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дaлъ є4сть бGъ. Понeже ќбw дёти пріwбщи1шасz пл0ти и3 кр0ви, и3 т0й пріи1скреннэ пріwбщи1сz тёхже, да смeртію ўпраздни1тъ и3мyщаго держaву смeрти, си1рэчь діaвола: И# и3збaвитъ си1хъ є3ли1цы стрaхомъ смeрти чрез8 всE житіE пови1нни бёша раб0тэ. Не t ѓгGлъ ќбw когдA пріeмлетъ, но t сёмене ґвраaмова пріeмлетъ. Tню1дуже д0лженъ бЁ по всемY под0битисz брaтіи, да млcтивъ бyдетъ и3 вёренъ первосщ7eнникъ, ±же къ бGу, во є4же њчи1стити грэхи2 людск‡z. Въ нeмже бо пострадA сaмъ, и3скушeнъ бhвъ, м0жетъ и3 и3скушaємымъ помощи2.

Ґрхіерeй: Ми1ръ ти2.

Ґллилyіа. Глaсъ ѕ7.

Стjхъ №: Tрhгну сeрдце моE сл0во блaго.

Стjхъ в7: Глаг0лю ѓзъ дэлA мо‰ цReви.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло д7i:

В о врeмz џно, взhде ї>съ во їеrли1мъ. Е$сть же во їеrли1мэхъ на џвчей купёли, ћже глаг0летсz є3врeйски виfесдA, пsть притвHръ и3мyщи. Въ тёхъ слежaше мн0жество болsщихъ, слэпhхъ, хромhхъ, сухи1хъ, чaющихъ движeніz воды2. ЃгGлъ бо гDень на всsко лёто схождaше въ купёль, и3 возмущaше в0ду: и3 и4же пeрвэе влaзzше по возмущeніи воды2, здрaвъ бывaше, kцёмже недyгомъ њдержи1мь бывaше.

Тaже прwтодіaконъ є3ктенію2:

М и1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Њ новосоздaннэй час0внэ сeй, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Читать еще:  Молитва на успешную продажу дачи и земли

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ ] и4м>къ, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, гDу пом0лимсz.

[Ѓще во ўчи1лищи: Њ здЁ начaльствующихъ, ўчaщихъ и3 ўчaщихсz: ]

[Ѓще во врачeбницэ: Њ всёхъ труждaющихсz и3 стрaждущихъ во врачeбницэ сeй: ]

Њ всёхъ, во слaву б9ію потруди1вшихсz въ возсоздaніи и3 бlголёпнэмъ ўкрашeніи с™hz час0вни сеS, гDу пом0лимсz.

Њ грaдэ сeмъ [и3ли2 њ вeси сeй, и3ли2 њ с™ёй nби1тели сeй ] , всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же њсвzти1тисz водaмъ си6мъ, си1лою и3 дёйствіемъ, и3 наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же снизходи1ти на в0ды сі‰ њчисти1тельному пресyщныz трbцы дёйству, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бhти водЁ сeй цэли1тельной дyшъ и3 тэлeсъ, и3 всsкіz сопроти1вныz си1лы tгнaтельнэй, гDу пом0лимсz.

Њ є4же низпослaти гDу бGу бlгословeніе їoрдaново, и3 њсвzти1ти в0ды сі‰, гDу пом0лимсz.

Њ всёхъ трeбующихъ t бGа п0мощи и3 заступлeніz, гDу пом0лимсz.

Њ є4же просвэти1тисz нaмъ просвэщeніемъ рaзума, є3диносyщною трbцею, гDу пом0лимсz.

Ћ кw да гDь бGъ нaшъ вознизп0слетъ нaмъ блгdть прес™aгw своегw2 д¦а ко њсщ7eнію возсоздaннагw хрaма сегw2, гDу пом0лимсz.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

З аступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

П рес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу, и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Возглaсъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тaже мlтву сію2:

Б 9е великоимени1тый, творsй чудесA, и5мже нёсть числA! Пріиди2 нhнэ къ молsщымъ тS рабHмъ твои6мъ, вLко, и3 посли2 д¦а твоего2 с™aго, и3 њс™и2 в0ду сію2: [сі‰ глаг0лz, бlгословлsетъ в0ду десни1цею три1жды: ] и3 дaждь пію1щымъ t неS и3 пріeмлющымъ и3 кропsщымсz є4ю рабHмъ твои6мъ премэнeніе страстeмъ, њставлeніе грэхHвъ, болёзнемъ и3сцэлeніе, и3 свобождeніе t всsкагw ѕлA, ўтверждeніе же и3 њсщ7eніе домHмъ, и3 њбновлsемэй час0внэ сeй. Ћкw бlгослови1сz и3 прослaвисz пречтcн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ґрхіерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Прwтодіaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Ґрхіерeй: же чтeтъ тaйнw мlтву сію2:

П риклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслhши ны2, и4же во їoрдaнэ крести1тисz и3зв0ливый, и3 њсвzти1вый в0ды: и3 бlгослови2 всёхъ нaсъ, и5же преклонeніемъ своеS вhи, назнaменающихъ раб0тное воwбражeніе: и3 спод0би нaсъ и3сп0лнитисz њсвzщeніz твоегw2, воды2 сеS причащeніемъ: и3 да бyдетъ нaмъ гDи, во здрaвіе души2 и3 тёла.

Возглaсъ: Тh бо є3си2 њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ слaву и3 бlгодарeніе и3 поклонeніе возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Тaже взeмъ чcтнhй кrтъ, бlгословлsетъ в0ды три1жды, кrтоwбрaзнw низводS и3 возводS и5 прaвw, и3 поS настоsщій тропaрь, глaсъ №, три1жды:

С п7си2 гDи лю1ди тво‰, / и3 бlгослови2 достоsніе твоE, / побBды на сопроти6вныz дaруz, / и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

И# ѓбіе прwтодіaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ґрхіерeй же чтeтъ моли1тву:

Г Dи нб7сE и3 земли2, и4же с™yю твою2 цRковь неизречeнною премyдростію њсновaвый, и3 во w4бразъ ѓгGльскагw на нб7си2 служeніz, свzщeнничества чи1нъ на земли2 состaвивый. При1зри нhнэ, вLко великодaрне, ми1лостивымъ твои1мъ џкомъ на ны2, недостHйныz рабы6 тво‰, во ўмилeніи сердeцъ совершaющыz њсщ7eніе час0вни сеS въ чeсть: [и4м>къ, є3гHже час0внz], въ слaвномъ бlголёпіи возсоздaнныz къ слaвэ твоeй и3 ко ўтэшeнію людeй правослaвныхъ грaда нaшегw [ѓще во ўчи1лищи: и3 всёхъ здЁ начaльствующихъ, ўчaщихъ и3 ўчaщихсz: ѓще во врачeбницэ: и3 всёхъ труждaющихсz и3 стрaждущихъ во врачeбницэ сeй ] . Низпосли2 прес™aгw твоегw2 д¦а и3 њс™и2 час0вню сію2 и3 ўтверди2 ю5 до скончaніz вёка цёлу и3 непоколеби1му и3 спод0би въ нeй моли6твы и3 славослHвіz всегдA тебE приноси1ти њ всёхъ лю1дэхъ твои1хъ. Всёмъ потруди1вшымсz в8 сооружeніи час0вни сеS њставлeніе согрэшeній подaждь: дaруй и5мъ [ѓще во ўчи1лищи: и3 всBмъ здЁ начaльствующымъ, ўчaщымъ и3 ўчaщымсz: ѓще во врачeбницэ: и3 всBмъ труждaющымсz и3 стрaждущымъ во врачeбницэ сeй ] вс‰ ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, здрaвіе же и3 сп7сeніе, и3 во всёмъ бlг0е поспэшeніе, да неwсуждeннw покл0нzтсz тебЁ є3ди1ному и4стинному бGу, и3 є3г0же послaлъ є3си2 ї>су хrтY, мlтвами бцdы, [и3 є3гHже є4сть час0внz] и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, ґми1нь.

Ћ кw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Тaже кропи1тъ ґрхіерeй час0вню сщ7eнною вод0ю глаг0люще:

Њ сщ7aетсz час0внz сіS њкроплeніемъ воды2 сеS сщ7eнныz, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Кли1ріцы же кропsтъ ю5 tвнЁ.

Лю1діе же пою1тъ настоsщій тропaрь, глaсъ д7:

С п7си2 гDи лю1ди тво‰, / и3 бlгослови2 достоsніе твоE, / побBды на сопроти6вныz дaруz, / и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Ґрхіерeй: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: Честнёйшую херув‡мъ:

Ґрхіерeй: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: Г Dи поми1луй, три1жды. Преwсвzщeннэйшій владhко бlгослови2.

Ґрхіерeй твори1тъ tпyстъ по nбhчаю.

Прwтодіaконъ: Вели1кому господи1ну и3 nтцY нaшему с™ёйшему патріaрху моск0вскому и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 господи1ну нaшему преwсвzщeннэйшему митрополjту [и3ли2 ґрхіепjскопу, и3ли2 є3пjскопу ] [и4м>къ, є3гHже џбласть], богохрани1мэй странЁ нaшей, властёмъ, в0инству и3 нар0ду є3S, [ѓще во ўчи1лищи: и3 всBмъ здЁ начaльствующымъ, ўчaщымъ и3 ўчaщымсz: ѓще во врачeбницэ: и3 всBмъ труждaющымсz и3 стрaждущымъ во врачeбницэ сeй ] , всBмъ потруди1вшымсz въ возсоздaніи и3 бlголёпнэмъ ўкрашeніи час0вни сеS и3 всBмъ правосл†внымъ хrтіaнwмъ мнHгаz лBта.

Требник

Требник состоит из четырёх томов. В первом томе Требника содержатся наиболее часто используемые чинопоследования. В частности, здесь можно найти порядок совершения крещения, венчания, елеосвящения, молебны о болящих, путешествующих и многое другое.

Во втором томе Требника собраны все последования о усопших.Чин Панихиды представлен в соответствии с указаниями Типикона. Также приведены чинопоследования отпевания младенцев, мирян, монахов, священников.

СОДЕРЖАНИЕ

Том I

 • Молитвы в первый день, по внегда родити жене отроча.
 • Молитва, во еже назнаменати отроча, приемлющее имя во осмый день рождения своего.
 • Молитвы жене родильнице по четыредесяти днех.
 • Молитва жене, егда извержет младенца.
 • Молитва, во еже сотворити оглашенного.
 • Последование святаго Крещения.
 • Измовение во осмый день.
 • Молитва святых крещений вкратце, како младенца крестити, страха ради смертнаго.
 • Восполнение от иерея чина святаго Крещения, аще совершено было оное мирянином.
 • Последование о исповедании.
 • Молитва над разрешаемым от запрещения.
 • Последование, бываемое о обручении.
 • Последование венчания.
 • Молитва на разрешение венцев во осмый день.
 • Последование о двобрачном.
 • Последование малого освящения воды.
 • Поседование общего молебна.
 • Прокимны.
 • Апостолы и Евангелия.
 • Молебное пение о призывании помощи Святаго Духа пред началом всякого доброго дела.
 • Благодарение о получении прошения и о всяком благодеянии Божием.
 • Молебное пение о недужных многих, или о едином.
 • Последование святаго елея, певаемое от седьми священников, собравшихся в церкви или в дому.
 • Чин, егда случится вскоре вельми больному дати Причастие.
 • Канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице, Матери Господни, при разлучении души от тела всякого правоверного.
 • Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет.
 • Чин литии, бываемыя во днех седмицы о усопших.
 • Чин благословения в путьшествие.
 • Чин благословения в воздушное путьшествие.
 • Чин благословения хотящим по водам плыти.
 • Чин освящения колесницы.
 • Молитва на освящение всякой вещи.
 • Чин благословения нового дома.
Читать еще:  Молитва мусульман д

Том II

 • Чин литии, бываемыя во днех седмицы о усопших.
 • Чин над кутиею в память усопших, на Литургии.
 • Чин над кутиею в память усопших, вечера.
 • Последование панихиды.
 • Чин погребения младенческого.
 • Последование мертвенное мирских тел.
 • Последование мертвенное над скончавшимся священником.
 • Последование исходное монахов.
 • Последование отпевания усопших в Пасхальную седмицу.
 • Чин благословения и освящения надгробного креста.
 • Чин благословения и освящения места, идеже погребатися будут телеса скончавшихся христиан, сиесть гробия (кладбища).

Том III

 • Молебное пение в новолетие.
 • Молебное пение при начатии учения отроков.
 • Молитва, егда приходит отроча учитися Священным Писанием.
 • Последование о неудобь учащихся.
 • Молебное пение в дни праздников гражданских.
 • Молебен на святую Пасху.
 • Молитва о живых.
 • Молитва молебная на всякую литию.
 • Служба на всякое прошение.
 • Служба о умножении любве и искоренении ненависти и всякия злобы.
 • Молива умиревающая во вражде сущих.
 • Молитва о сущих в запрещениях и себе клятвою связующих.
 • Молитва на брань блуда.
 • Молитва на студные помыслы.
 • Молитва бываемая прежде еже уснути, и о искушающемся во сне.
 • Молитва о дерзостно клянущихся.
 • Молитва о скверно ядших.
 • Служба о в темницах и в заточении сущих, многих или едином.
 • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, во всякой скорби душевной и обстоянии.
 • Благословение супруг, чад неимущих.
 • Последование молебна жене пред порождением.
 • Последование молебна за болящего.
 • Молитва святых седми отроков на немощнаго и не спящего.
 • Молитва на всякую немощь.
 • Последование молебна больному пред хирургическим действием.
 • Последование молебна о немощных, обуреваемых от духов нечистых и стужаемых.
 • Последование молебна ко отгнанию чародеяний и волшебных обаваний от человека.
 • Последование молебного пения, певаемого во время бездождия.
 • Последование молебного пения ко Господу Богу нашему Иисусу Христу, певаемого во время безведрия, егда дождь многий безгодно идет.
 • Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы.
 • Чин молитвенный во время губительного мора скотов.
 • Чин, бываемый, аще случится чесому скверному якову-любо впасти в кладязь водный.
 • Чин, бываемый, аще случится чесому скверному или нечистому ново впасти в сосуд вина, или елея, или меда, или иного чесого.
 • Молитва над сосудом оскверншимся.
 • Молитва над пшеницею оскверншеюся, или мукою, или видом неким.
 • Чин благословения пчел.
 • Благословение роев пчельных, во улия нова всажденных.
 • Молитва на благословение нового меда.
 • Молитва в насаждение винограда.
 • Молитва на обымание винограда.
 • Молитва на благословение вина.
 • Чин, бываемый на нивах, или винограде, или вертограде, аще случится вредитися от гадов или иных видов.
 • Молитва хотящему отити в путь.
 • Последование молебного пения ко Господу Богу, певаемого во время брани против супостатов, находящих на ны.
 • Последование в сыноположение.
 • Молитва на Рождество Христово, сыном духовным.
 • Молитва в начале поста Святыя Четыредесятницы.
 • Последование в неделю Православия.
 • Молитва на благословение ваий.
 • Молитва на благословение артоса во святую неделю Пасхи.
 • Молитва на раздробление артоса в субботу Светлыя седмицы.
 • Молитва во еже благословити брашна мяса во святую и великую неделю Пасхи.
 • Молитва еже благословити сыр и яица.
 • Молитва в причащении гроздия в 6-й день августа.
 • Молитва о приносящих начатки овощей.

Том IV

 • Последование великого освящения воды святых Богоявлений.
 • Чин малого освящения воды вкратце.
 • Ин чин малого освящения воды вкратце.
 • Чин бываемый при основании церкви и водружении креста.
 • Чин молитвенный на поставление креста на верх крова новосозданныя церкви.
 • Указ о храмех, когда святити или не святити.
 • Служба на обновление храма.
 • Чин освящения храма, от архиерея творимого.
 • Последование малого освящения храма.
 • Последование освящения часовни.
 • Чин благословения и освящения иконостаса.
 • Чин благословения индитий, или одежд и покрывал Божественныя Трапезы и Жертвенника.
 • Чин благословения или освящения новых священнических одежд, сиесть: стихаря, епитрахиля, пояса, поручей и фелони.
 • Чин благословения илитона.
 • Молитва еже благословити новыя покровцы, к покровению Святых Таин служащие.
 • Чин благословения нового кивота или сосуда, в немже хранимы быти имут Божественные Христовы Тайны.
 • Чин благословения нового кивота, или иного коего сосуда, или коего-либо хранилища, крестообразно или инако к хранению мощей святых сооруженного.
 • Чин благословения и освящения сосудов служебных, сиесть: дискоса, чаши, звездицы и лжицы, с тремя их покровцы предложенных вкупе.
 • Молитва над единым сосудом служебным.
 • Чин благословения новых сосудов церковных, вкупе многих или единого, яковы суть: кадильница, кация, блюдо анафорное, копие, кукумы, сиесть водоносные сосудцы, и иные алтарные принадлежности.
 • Чин благословения кампана, сиесть колокола или звона.
 • Чин благословения и освящения иконы Пресвятыя Живоначальныя Троицы, во образе триех ангелов, или Крещения, или Преображения, или Сошествия Святаго Духа.
 • Чин благословения и освящения иконы Христовы, праздников Господских, единыя или многих.
 • Чин благословения и освящения иконы Пресвятыя Богородицы, единыя или многих.
 • Чин благословения иконы святаго, единаго или многих.
 • Чин благословения и освящения разноличных икон, предложенных вкупе.
 • Благословение креста к нощению на персех.
 • Чин благословения колива.
 • Молитва на основание дому.
 • Последование над пещию.
 • Молитва на благословение чертога.
 • Молитва о храмине, стужаемой от злых духов.
 • Молитва еже освятити какое-либо благовонное зелие.
 • Чин благословения свещ на Сретение Господне.
 • Молитва на благословение свещ церковных.
 • Чин молитвенный на копание кладезя и обретение воды.
 • Чин благословения нового кладезя.
 • Чин благословити новый корабль или лодию.
 • Чин благословения водного судна ратного, на сопротивныя отпущаемого, единаго или многих, и благословения воином, в них плыти хотящим.
 • Чин освящения воинского знамения, еже есть хоругви, и воем благословения на брань.
 • Чин благословения воинских оружий.
 • Молитва о еже благословити мрежи.
 • Молитва над сеянием.
 • Молитва во еже благословити стадо.
 • Молитва над гумном
 • Молитва над солию.

Источники:

http://dic.feb-web.ru/slavonic/corpus/1/trebnik/osvchas1.htm
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb_ucs_65.shtml
http://pravoslavie.ru/62608.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: