Молитва к акафисту божией матери

Акафист Пресвятой Богородице

Кондак 1
Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Икос 1
Ангел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я: Ра́дуйся, Еюже рáдocть возсия́ет; ра́дуйся, Еюже кля́тва изче́знет. Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, слез Евиных избавле́ние. Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы; ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма. Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище; ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся. Ра́дуйся, Звездо́, явля́ющая Со́лнце; ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния. Ра́дуйся, Еюже обновля́ется тварь; ра́дуйся, Еюже покланя́емся Творцу́. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 2
Ви́дящи Свята́я Себе́ в чистоте́, глаго́лет Гаврии́лу де́рзостно: пресла́вное твоего́ гла́са неудобоприя́тельно души́ Мое́й явля́ется: безсе́меннаго бо зача́тия рождество́ ка́ко глаго́леши, зовый: Аллилу́иа.

Икос 2
Ра́зум недоразумева́емый разуме́ти Де́ва и́щущи, возопи́ к служа́щему: из боку́ чи́сту, Сы́ну ка́ко есть роди́тися мо́щно, рцы Ми? К Не́йже он рече́ со стра́хом, оба́че зовы́й си́це: Ра́дуйся, сове́та неизрече́ннаго Таи́ннице; ра́дуйся, молча́ния прося́щих ве́ро. Ра́дуйся, чуде́с Христо́вых нача́ло; ра́дуйся, веле́ний Его́ глави́зно. Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Еюже сни́де Бог; ра́дуйся, мо́сте, преводя́й су́щих от земли́ на не́бо. Ра́дуйся, а́нгелов многослову́щее чу́до; ра́дуйся, бесо́в многоплаче́вное пораже́ние. Ра́дуйся, Свет неизрече́нно роди́вшая; ра́дуйся, е́же ка́ко, ни еди́наго же научи́вшая. Ра́дуйся, прему́дрых превосходя́щая ра́зум; ра́дуйся, ве́рных озаря́ющая смы́слы. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 3
Си́ла Вы́шняго осени́ тогда́ к зача́тию Браконеиску́сную, и благопло́дная Тоя́ ложесна́, я́ко село́ показа́ сла́дкое, всем хотя́щим жа́ти спасе́ние, всегда́ пе́ти си́це: Аллилу́иа.

Икос 3
Иму́щи Богоприя́тную Де́ва утро́бу, востече́ ко Елисаве́ти: младе́нец же о́ноя а́бие позна́в Сея́ целова́ние, ра́довашеся, и игра́ньми я́ко пе́сньми вопия́ше к Богоро́дице: Ра́дуйся, о́трасли неувяда́емыя розго́; ра́дуйся, Плода́ безсме́ртнаго стяжа́ние. Ра́дуйся, Де́лателя де́лающая Человеколю́бца; ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая. Ра́дуйся, ни́во, растя́щая гобзова́ние щедро́т; радуйся, трапе́зо, нося́щая оби́лие очище́ния. Ра́дуйся, я́ко рай пи́щный процвета́еши; ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши. Ра́дуйся, прия́тное моли́твы кади́ло; ра́дуйся, всего́ ми́ра очище́ние. Ра́дуйся, Бо́жие к сме́ртным благоволе́ние; ра́дуйся, сме́ртных к Бо́гу дерзнове́ние. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 4
Бу́рю внутрь име́я помышле́ний сумни́тельных, целому́дренный Ио́сиф смятеся, к Тебе́ зря небра́чней, и бракоокра́дованную помышля́я, Непоро́чная; уве́дев же Твое́ зача́тие от Ду́ха Свя́та, рече́: Аллилу́иа.

Икос 4
Слы́шаша па́стырие а́нгелов пою́щих плотско́е Христо́во прише́ствие, и те́кше я́ко к Па́стырю ви́дят Сего́ я́ко а́гнца непоро́чна, во чре́ве Мари́ине упа́сшася, Юже пою́ще ре́ша: Ра́дуйся, Агнца и Па́стыря Ма́ти; ра́дуйся, дво́ре слове́сных ове́ц. Ра́дуйся, неви́димых враго́в муче́ние; ра́дуйся, ра́йских двере́й отверзе́ние. Ра́дуйся, я́ко небе́сная сра́дуются земны́м; ра́дуйся, я́ко земна́я сликовству́ют небе́сным. Ра́дуйся, апо́столов немо́лчная уста́; ра́дуйся, страстоте́рпцев непобеди́мая де́рзосте. Ра́дуйся, тве́рдое ве́ры утвержде́ние; ра́дуйся, све́тлое благода́ти позна́ние. Ра́дуйся, Еюже обнажи́ся ад; ра́дуйся, Еюже облеко́хомся сла́вою. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 5
Боготе́чную звезду́ узре́вше волсви́, тоя́ после́доваша зари́, и я́ко свети́льник держа́ще ю́, то́ю испыта́ху кре́пкаго Царя́, и дости́гше Непостижи́маго, возра́довашася, Ему́ вопию́ще: Аллилу́иа.

Икос 5
Ви́деша о́троцы халде́йстии на руку́ Деви́чу Созда́вшаго рука́ма челове́ки, и Влады́ку разумева́юще Его́, а́ще и ра́бий прия́т зрак, потща́шася дарми́ послужи́ти Ему́, и возопи́ти Благослове́нней: Ра́дуйся, Звезды́ незаходи́мыя Ма́ти; ра́дуйся, заре́ та́инственнаго дне. Ра́дуйся, пре́лести пещь угаси́вшая; ра́дуйся, Тро́ицы таи́нники просвеща́ющая. Ра́дуйся, мучи́теля безчелове́чнаго измета́ющая от нача́льства; ра́дуйся, Го́спода Человеколю́бца показа́вшая Христа́. Ра́дуйся, ва́рварскаго избавля́ющая служе́ния; ра́дуйся, тиме́ния изыма́ющая дел. Ра́дуйся, огня́ поклоне́ние угаси́вшая; ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая. Ра́дуйся, ве́рных наста́внице целому́дрия; ра́дуйся, всех родо́в весе́лие. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 6
Пропове́дницы богоно́снии, бы́вше волсви́, возврати́шася в Вавило́н, сконча́вше Твое́ проро́чество, и пропове́давше Тя Христа́ всем, оста́виша Ирода я́ко буесло́вна, не ве́дуща пе́ти: Аллилу́иа.

Икос 6
Возсия́вый во Еги́пте просвеще́ние и́стины, отгна́л еси́ лжи тьму: и́доли бо его́, Спа́се, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша, сих же изба́вльшиися вопия́ху к Богоро́дице: Ра́дуйся, исправле́ние челове́ков; ра́дуйся, низпаде́ние бесо́в. Ра́дуйся, пре́лести держа́ву попра́вшая; ра́дуйся, и́дольскую лесть обличи́вшая. Ра́дуйся, мо́ре, потопи́вшее фарао́на мы́сленнаго; ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни. Ра́дуйся, о́гненный сто́лпе, наставля́яй су́щия во тьме; ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́рший о́блака. Ра́дуйся, пи́ще, ма́нны прие́мнице; ра́дуйся, сла́дости святы́я служи́тельнице. Ра́дуйся, земле́ обетова́ния; ра́дуйся, из нея́же тече́т мед и млеко́. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 7
Хотя́щу Симео́ну от ны́нешняго ве́ка преста́витися преле́стнаго, вда́лся еси́ я́ко младе́нец тому́, но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный. Те́мже удиви́ся Твое́й неизрече́нней прему́дрости, зовы́й: Аллилу́иа.

Икос 7
Но́вую показа́ тварь, я́влься Зижди́тель нам от Него́ бы́вшим, из безсе́менныя прозя́б утро́бы, и сохрани́в Ю, я́коже бе, нетле́нну, да чу́до ви́дяще, воспое́м Ю, вопию́ще: Ра́дуйся, цве́те нетле́ния; ра́дуйся, ве́нче воздержа́ния. Ра́дуйся, воскресе́ния о́браз облиста́ющая; ра́дуйся, а́нгельское житие́ явля́ющая. Ра́дуйся, дре́во светлоплодовиœтое, от него́же пита́ются ве́рнии; ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи. Ра́дуйся, во чре́ве нося́щая Изба́вителя плене́нным; ра́дуйся, ро́ждшая Наста́вника заблу́дшим. Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго умоле́ние; ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние. Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния; ра́дуйся, любы́, вся́кое жела́ние побежда́ющая. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 8
Стра́нное рождество́ ви́девше, устрани́мся ми́ра, ум на небеса́ прело́жше: сего́ бо ра́ди высо́кий Бог на земли́ яви́ся смире́нный челове́к, хотя́й привлещи́ к высоте́ Тому́ вопию́щия: Аллилу́иа.

Икос 8
Весь бе в ни́жних и вы́шних ника́коже отступи́ неопи́санное Сло́во: снизхожде́ние бо Боже́ственное, не прехожде́ние же ме́стное бысть, и рождество́ от Де́вы Богоприя́тныя, слы́шащия сия́: Ра́дуйся, Бо́га невмести́маго вмести́лище; ра́дуйся, честна́го та́инства две́ри. Ра́дуйся, неве́рных сумни́тельное слы́шание; ра́дуйся, ве́рных изве́стная похвало́. Ра́дуйся, колесни́це пресвята́я Су́щаго на херуви́мех; ра́дуйся, селе́ние пресла́вное Су́щаго на серафи́мех. Ра́дуйся, проти́вная в то́жде собра́вшая; ра́дуйся, де́вство и рождество́ сочета́вшая. Ра́дуйся, Еюже разреши́ся преступле́ние; ра́дуйся, Еюже отве́рзеся рай. Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствия Христо́ва; ра́дуйся, наде́ждо благ ве́чных. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 9
Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся вели́кому Твоего́ вочелове́чения де́лу; непристу́пнаго бо я́ко Бо́га, зря́ще всем присту́пнаго Челове́ка, нам у́бо спребыва́юща, слы́шаща же от всех: Аллилу́иа.

Икос 9
Вети́я многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Богоро́дице, недоумева́ют бо глаго́лати, е́же ка́ко и Де́ва пребыва́еши, и роди́ти возмогла́ еси́. Мы же, та́инству дивя́щеся, ве́рно вопие́м: Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия прия́телище; ра́дуйся, промышле́ния Его́ сокро́вище. Ра́дуйся, любому́дрыя нему́дрыя явля́ющая; ра́дуйся, хитрослове́сныя безслове́сныя облича́ющая. Ра́дуйся, я́ко обуя́ша лю́тии взыска́теле; ра́дуйся, я́ко увядо́ша баснотво́рцы. Ра́дуйся, афине́йская плете́ния растерза́ющая; ра́дуйся, ры́барския мре́жи исполня́ющая. Ра́дуйся, из глубины́ неве́дения извлача́ющая; ра́дуйся, мно́ги в ра́зуме просвеща́ющая. Ра́дуйся, кораблю́ хотя́щих спасти́ся; ра́дуйся, приста́нище жите́йских пла́ваний. Ра́дуйся, Нев́сто Неневе́стная.

Кондак 10
Спасти́ хотя́ мир, Иже всех Украси́тель, к сему́ самообетова́н прии́де, и Па́стырь сый, я́ко Бог, нас ра́ди яви́ся по нам челове́к: подо́бным бо подо́бное призва́в, я́ко Бог слы́шит: Аллилу́иа.

Икос 10
Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем к Тебе́ прибега́ющим: и́бо небесе́ и земли́ Творе́ц устро́и Тя, Пречи́стая, все́лься во утро́бе Твое́й, и вся приглаша́ти Тебе́ научи́: Ра́дуйся, сто́лпе де́вства; ра́дуйся, дверь спасе́ния. Ра́дуйся, нача́льнице мы́сленнаго назда́ния; ра́дуйся, пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости. Ра́дуйся, Ты бо обнови́ла еси́ зача́тыя сту́дно; ра́дуйся, Ты бо наказа́ла еси́ окра́денныя умо́м. Ра́дуйся, тли́теля смы́слов упраждня́ющая; ра́дуйся, Се́ятеля чистоты́ ро́ждшая. Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения; ра́дуйся, ве́рных Го́сподеви сочета́вшая. Ра́дуйся, до́брая младопита́тельнице де́вам; ра́дуйся, невестокраси́тельнице душ святы́х. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Читать еще:  Молитва заговор на молодой месяц

Кондак 11
Пе́ние вся́кое побежда́ется, спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству мно́гих щедро́т Твои́х: равночи́сленныя бо песка́ пе́сни а́ще прино́сим Ти, Царю́ Святы́й, ничто́же соверша́ем досто́йно, я́же дал еси́ нам, Тебе́ вопию́щим: Аллилу́иа.

Икос 11
Светоприе́мную свещу́, су́щим во тьме я́вльшуюся, зрим Святу́ю Де́ву, невеще́ственный бо вжига́ющи огнь, наставля́ет к ра́зуму Боже́ственному вся, заре́ю ум просвеща́ющая, зва́нием же почита́емая, си́ми: Ра́дуйся, луче́ у́мнаго Со́лнца; ра́дуйся, свети́ло незаходи́маго Све́та. Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая; ра́дуйся, я́ко гром враги́ устраша́ющая. Ра́дуйся, я́ко многосве́тлое возсиява́еши просвеще́ние; ра́дуйся, я́ко многотеку́щую источа́еши реку́. Ра́дуйся, купе́ли живопису́ющая о́браз; ра́дуйся, грехо́вную отъе́млющая скве́рну. Ра́дуйся, ба́не, омыва́ющая со́весть; ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая рáдocть. Ра́дуйся, обоня́ние Христо́ва благоуха́ния; ра́дуйся, животе́ та́йнаго весе́лия. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 12
Благода́ть да́ти восхот́ев, долго́в дре́вних, всех долго́в Реши́тель челове́ком, прии́де Собо́ю ко отше́дшим Того́ благода́ти, и раздра́в рукописа́ние, слы́шит от всех си́це: Аллилу́иа.

Икос 12
Пою́ще Твое́ Рождество́, хва́лим Тя вси, я́ко одушевле́нный храм, Богоро́дице: во Твое́й бо всели́вся утро́бе содержа́й вся руко́ю Госпо́дь, освяти́, просла́ви и научи́ вопи́ти Тебе́ всех: Ра́дуйся, селе́ние Бо́га и Сло́ва; ра́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая. Ра́дуйся, ковче́же, позлаще́нный Ду́хом; ра́дуйся, сокро́вище живота́ неистощи́мое. Ра́дуйся, честны́й ве́нче царе́й благочести́вых; ра́дуйся, честна́я похвало́ иере́ев благогове́йных. Ра́дуйся, Це́ркве непоколеби́мый сто́лпе; ра́дуйся, Ца́рствия неруши́мая стено́. Ра́дуйся, Еюже воздви́жутся побе́ды; ра́дуйся, Еюже низпа́дают врази́. Ра́дуйся, те́ла моего́ врачева́ние; ра́дуйся, души́ моея́ спасе́ние. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 13
О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее прие́мши приноше́ние, от вся́кия изба́ви напа́сти всех, и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа, aллилу́иа, aллилу́иа.

(Kондак читается трижды)

Икос 1
Ангел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я: Ра́дуйся, Еюже рáдocть возсия́ет; ра́дуйся, Еюже кля́тва изче́знет. Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, слез Евиных избавле́ние. Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы; ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма. Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище; ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся. Ра́дуйся, Звездо́, явля́ющая Со́лнце; ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния. Ра́дуйся, Еюже обновля́ется тварь; ра́дуйся, Еюже покланя́емся Творцу́. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак 1
Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изб́авльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Молитвы
О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, вы́шши еси́ всех а́нгел и арха́нгел, и всея́ тва́ри честне́йши, помо́щнице еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих засту́пнице, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельнице, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н всех поможе́ние и заступле́ние. О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй святе́йшия патриа́рхи правосла́вныя, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы и весь свяще́ннический и и́ноческий чин, и вся правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защити́; и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет нас си́лою Свое́ю свы́ше, на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша. О, Всеми́лостивая Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и изба́ви нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Пода́ждь, Госпоже́, мир и здра́вие рабо́м Твои́м, всем правосла́вным христиа́ном, и просвети́ им ум, и о́чи серде́чнии, е́же ко спасе́нию; и сподо́би ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего; я́ко держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, Пресвята́я Де́во Ма́ти Го́спода, Цари́це небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию души́ на́шея, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́я на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нныя моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных. Помози́ нам немощны́м, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиаœнскую кончи́ну, и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Акафист Божией Матери

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 58 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Один из первых акафистов иконе Божией Матери был «Радуйся, Невесто неневестная». Он был написан самым первым и стал самым популярным и наиболее известным из всех, которые используются в богослужениях для Православной Церкви.

Этот необычный молитвенный шедевр от автора требует огромного богословского и филологического истолкования. Ведь для того, чтобы максимально усилить свое обращение к Деве Небесной необходимо хорошо понимать, о чем вы сами говорите. Каждый найдет в этом акафисте не только выражение вероучения Православной Церкви, но и красоту поэтического слова.

Акафист Богородице — история создания

Этот чудесный хвалебный гимн в честь Святой Девы был создан в Византии в V веке. Создание произведения припадает на ранневизантийскую эпоху. Достоверное неизвестно, кто стал автором данного молитвословия, но ученые и богослужители предполагают, что кто-то из:

  • Патриарх Роман Сладкопевец;
  • Патриарх Сергий;
  • Георгий Писидский.

Этот акафист стал первым в истории. До этого в богослужебной практике были только каноны, которые могли писать исключительно святые отцы. Само же слово походит от грецкого слова «акафистос», которое означает «неседелен». Имеется в виду, что при данном богослужении люди не должны сидеть.

Вскоре после этого произведения появились другие акафисты Божией Матери в честь ее других образов. Все последующие молитвословия всегда сохраняли структуру первого богослужебного гимна.

В чем помогает акафист перед Богородицей

Молитвословие перед любой иконой Матери Божьей помогает людям на протяжении многих веков. Дева Небесная помогает всем без исключения. Главное, чтоб вы верили в Божественную силу, очень сильно хотели, то о чем просите, и ваша просьба никогда не навредит другому человеку. Молитвословие к Пречистой Деве чаще всего читают когда:

  • хотят попросить женского счастья для дочери;
  • хотят исцелиться или помочь победить недуг близкому;
  • хотят улучшить свое финансовое или материальное положение.
Читать еще:  Молитва матери о дочери от одиночества

Читать данное молитвословие лучше всего утром, вместе с общими молитвами, которые следует произносить до и после хвалебного гимна. Почему лучше всего делать это утром? Потому что мысли человека не заняты земным бытием. А за весь день такие мысли обязательно появятся.

Вот и сами текст акафиста Божией Матери. Его желательно читать перед иконой Богоматери вслух.

«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.»

«Ангел предстатель с небесе послан бысть рещи Богородице: радуйся, и со безплотным гласом воплощаема Тя зря, Господи, ужасашеся и стояше, зовый к Ней таковая: Радуйся, Еюже рaдocть возсияет; радуйся, Еюже клятва изчезнет. Радуйся, падшаго Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление. Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима. Радуйся, яко еси Царево седалище; радуйся, яко носиши Носящаго вся. Радуйся, Звездо, являющая Солнце; радуйся, утробо Божественнаго воплощения. Радуйся, Еюже обновляется тварь; радуйся, Еюже покланяемся Творцу. Радуйся, Невесто Неневестная.»

«Видящи Святая Себе в чистоте, глаголет Гавриилу дерзостно: преславное твоего гласа неудобоприятельно души Моей является: безсеменнаго бо зачатия рождество како глаголеши, зовый: Аллилуиа».

«Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему: из боку чисту, Сыну како есть родитися мощно, рцы Ми? К Нейже он рече со страхом, обаче зовый сице: Радуйся, совета неизреченнаго Таиннице; радуйся, молчания просящих веро. Радуйся, чудес Христовых начало; радуйся, велений Его главизно. Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на небо. Радуйся, Ангелов многословущее чудо; радуйся, бесов многоплачевное поражение. Радуйся, Свет неизреченно родившая; радуйся, еже како, ни единаго же научившая. Радуйся, премудрых превосходящая разум; радуйся, верных озаряющая смыслы. Радуйся, Невесто Неневестная».

«Сила Вышняго осени тогда к зачатию Браконеискусную, и благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое, всем хотящим жати спасение, всегда пети сице: Аллилуиа».

«Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Елисавети: младенец же оноя абие познав Сея целование, радовашеся, и играньми яко песньми вопияше к Богородице: Радуйся, отрасли неувядаемыя розго; радуйся, Плода безсмертнаго стяжание. Радуйся, Делателя делающая Человеколюбца; радуйся, Садителя жизни нашея рождшая. Радуйся, ниво, растящая гобзование щедрот; радуйся, трапезо, носящая обилие очищения. Радуйся, яко рай пищный процветаеши; радуйся, яко пристанище душам готовиши. Радуйся, приятное молитвы кадило; радуйся, всего мира очищение. Радуйся, Божие к смертным благоволение; радуйся, смертных к Богу дерзновение. Радуйся, Невесто Неневестная».

«Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф смятеся, к Тебе зря небрачней, и бракоокрадованную помышляя, Непорочная; уведев же Твое зачатие от Духа Свята, рече: Аллилуиа».

«Слышаша пастырие Ангелов поющих плотское Христово пришествие, и текше яко к Пастырю видят Сего яко агнца непорочна, во чреве Мариине упасшася, Юже поюще реша: Радуйся, Агнца и Пастыря Мати; радуйся, дворе словесных овец. Радуйся, невидимых врагов мучение; радуйся, райских дверей отверзение. Радуйся, яко небесная срадуются земным; радуйся, яко земная сликовствуют небесным. Радуйся, апостолов немолчная уста; радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзосте. Радуйся, твердое веры утверждение; радуйся, светлое благодати познание. Радуйся, Еюже обнажися ад; радуйся, Еюже облекохомся славою. Радуйся, Невесто Неневестная».

«Боготечную звезду узревше волсви, тоя последоваша зари, и яко светильник держаще ю, тою испытаху крепкаго Царя, и достигше Непостижимаго, возрадовашася, Ему вопиюще: Аллилуиа».

«Видеша отроцы халдейстии на руку Девичу Создавшаго руками человеки, и Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият зрак, потщашася дарми послужити Ему, и возопити Благословенней: Радуйся, Звезды незаходимыя Мати; радуйся, заре таинственнаго дне. Радуйся, прелести пещь угасившая; радуйся, Троицы таинники просвещающая. Радуйся, мучителя безчеловечнаго изметающая от начальства; радуйся, Господа Человеколюбца показавшая Христа. Радуйся, варварскаго избавляющая служения; радуйся, тимения изымающая дел. Радуйся, огня поклонение угасившая; радуйся, пламене страстей изменяющая. Радуйся, верных наставнице целомудрия; радуйся, всех родов веселие. Радуйся, Невесто Неневестная».

«Проповедницы богоноснии, бывше волсви, возвратишася в Вавилон, скончавше Твое пророчество, и проповедавше Тя Христа всем, оставиша Ирода яко буесловна, не ведуща пети: Аллилуиа».

Молитва к акафисту божией матери

Кондак: Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

Икос 1: Ангел предстатель с небесе послан бысть, рещи Богородице: радуйся! и со безплотным гласом воплощаема Тя зря Господи, ужасашеся и стояше, зовый к Ней таковая: радуйся, Еюже радость возсияет: радуйся, Еюже клятва исчезнет. Радуйся, падшаго Адама воззвание: радуйся, слез Евиных избавление. Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы: радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима. Радуйся, яко еси Царево седалище: радуйся, яко носиши Носящаго вся. Радуйся, звездо являющая Солнце: радуйся, утробо Божественнаго воплощения. Радуйся, Еюже обновляется тварь: радуйся, Еюже покланяемся Творцу. Радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 2: Видящи святая Себе в чистоте, глаголет Гавриилу дерзостно: преславное твоего гласа неудобоприятельно души Моей является: безсеменнаго бо зачатия рождество како глаголеши, зовый: Аллилуиа.

Икос 2: Разум недоразумеваемый, разумети Дева ищущи, возопи к служащему: из боку чисту, сыну како есть родитися мощно, рцы Ми? К Нейже он рече со страхом, обаче зовый сице: радуйся, совета неизреченнаго таиннице: радуйся, молчания просящих веро. Радуйся, чудес Христовых начало: радуйся, велений Его главизно. Радуйся, лествице небесная, еюже сниде Бог: радуйся, мосте преводяй сущих от земли на небо. Радуйся, ангелов многословущее чудо: радуйся бесов многоплачевный струпе. Радуйся, Свет неизреченно родившая: радуйся, еже како, ни единагоже научившая. Радуйся, премудрых превосходящая разум: радуйся, верных озаряющая смыслы. Радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 3: Сила Вышняго осени тогда к зачатию браконеискусную, и благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое, всем хотящим жати спасение, внегда пети сице: Аллилуиа.

Икос 3: Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Елисавети: младенец же оноя абие познав Сея целование, радовашеся, и играньми яко песньми вопияше к Богородице: радуйся, отрасли неувядаемыя розго: радуйся, плода безсмертнаго стяжание. Радуйся, Делателя делающая Человеколюбца: радуйся, Садителя жизни нашея рождшая. Радуйся, ниво, растящая гобзование щедрот: радуйся, трапезо, носящая обилие очищений. Радуйся, яко рай пищный процветаеши: радуйся, яко пристанище душам готовиши. Радуйся, приятное молитвы кадило: радуйся, всего мира очищение. Радуйся, Божие к смертным благоволение: радуйся, смертных к Богу дерзновение. Радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 4: Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф смятеся, к Тебе зря небрачней, и бракоокрадованную помышляя, Непорочная: уведев же Твое зачатие от Духа Свята, рече: Аллилуиа.

2-я часть Акафиста

И другия икосы и кондаки, 6:

Икос 4: Слышаша пастырие ангелов поющих плотское Христово пришествие, и текше яко к Пастырю, видят Сего яко Агнца непорочна, во чреве Мариине упасшася, Юже поюще реша: радуйся, Агнца и Пастыря Мати: радуйся, дворе словесных овец. Радуйся, невидимых врагов мучение: радуйся, райских дверей отверзение. Радуйся, яко небесная срадуются земным: радуйся, яко земная сликовствуют небесным. Радуйся, апостолов немолчная уста: радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзосте. Радуйся, твердое веры утверждение: радуйся, светлое благодати познание. Радуйся, Еюже обнажися ад: радуйся, Еюже облекохомся славою. Радуйся Невесто Неневестная.

Читать еще:  Молитва матери о сыне в дорогу николаю чудотворцу

Кондак 5: Боготечную звезду узревше волсви, тоя последоваша зари: и яко светильник держаще ю, тою испытаху крепкаго Царя: и достигше Непостижимаго, возрадовашася Ему вопиюще: Аллилуиа.

Икос 5: Видеша отроцы халдейстии на руку Девичу, Создавшаго рукама человеки, и Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият зрак, потщашася дарми послужити Ему, и возопити Благословенней: радуйся, звезды незаходимыя Мати: радуйся, заре таинственнаго дне. Радуйся, прелести пещь угасившая: радуйся, Троицы таинники просвещающая. Радуйся, мучителя безчеловечнаго изметающая от начальства: радуйся, Господа Человеколюбца показавшая Христа. Радуйся, варварскаго избавляющая служения: радуйся, тимения изымающая дел. Радуйся, огня поклонение угасившая: радуйся, пламене страстей изменяющая. Радуйся, верных наставнице целомудрия: радуйся, всех родов веселие. Радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 6: Проповедницы богоноснии бывше волсви, возвратишася в Вавилон, скончавше Твое пророчество: и проповедавше Тя Христа всем, оставиша Ирода яко буесловяща, не ведуща пети: Аллилуиа.

Икос 6: Возсиявый во Египте просвещение истины, отгнал еси лжи тьму: идоли бо его Спасе, не терпяще Твоея крепости, падоша. Сих же избавльшиися вопияху к Богородице: радуйся, исправление человеков: радуйся, низпадение бесов. Радуйся, прелести державу поправшая: радуйся, идольскую лесть обличившая. Радуйся море, потопившее фараона мысленнаго: радуйся, каменю, напоивший жаждущия жизни. Радуйся, огненный столпе, наставляяй сущия во тьме: радуйся, покрове миру, ширший облака. Радуйся пище, манны приемнице: радуйся, сладости святыя служительнице. Радуйся, земле обетования: радуйся, из неяже течет мед и млеко. Радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 7: Хотящу Симеону от нынешняго века претавитися прелестнаго, вдался еси яко Младенец тому: но познался еси ему и Бог совершенный. Темже удивися Твоей неизреченней премудрости, зовый: Аллилуиа.

3-я часть Акафиста

И чтем другия шесть икосов и кондаков.

Икос 7: Новую показа тварь явлься Зиждитель, нам от Него бывшим, из безсеменныя прозяб утробы, и сохранив Ю, якоже бе, нетленну. Да чудо видяще воспоим Ю, вопиюще: радуйся, цвете нетления: радуйся, венче воздержания. Радуйся, Воскресения образ облистающая: радуйся, ангельское житие являющая. Радуйся древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии: радуйся древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози. Радуйся, во чреве носящая Избавителя плененным: радуйся, рождшая Наставника заблуждшим. Радуйся, Судии праведнаго умоление: радуйся, многих согрешений прощение. Радуйся, одеждо нагих дерзновения: радуйся, любы всякое желание побеждающая. Радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 8: Странное рождество видевше, устранимся мира, ум на небеса преложше: сего бо ради высокий Бог, на земли явися смиренный Человек, хотяй привлещи к высоте, Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8: Весь бе в нижних, и вышних никакоже отступи неописанное Слово: снизхождение бо Божественное, не прехождение же местное бысть, и рождество от Девы Богоприятныя, слышащия сия: радуйся, Бога невместимаго вместилище: радуйся, честнаго таинства двери. Радуйся, неверных сумнительное слышание: радуйся, верных известная похвало. Радуйся, колеснице пресвятая, Сущаго на херувимех: радуйся, селение преславное, Сущаго на серафимех. Радуйся, противная в тожде собравшая: радуйся, девство и рождество сочетавшая. Радуйся, Еюже разрешися преступление: радуйся, Еюже отверзеся рай. Радуйся, ключу Царствия Христова: радуйся, надеждо благ вечных. Радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 9: Всякое естество ангельское удивися, великому Твоего вочеловечения делу: неприступнаго бо яко Бога, зряше всем приступнаго Человека, нам убо спребывающа, слышаща же от всех: Аллилуиа.

Икос 9: Ветия многовещанныя, яко рыбы безгласныя, видим о Тебе Богородице: недоумевают бо глаголати, еже како, и Дева пребываеши, и родити возмогла еси? Мы же таинству дивящеся, верно вопием: радуйся, премудрости Божия приятелище: радуйся, промышления Его сокровище. Радуйся, любомудрыя немудрыя являющая: радуйся, хитрословесныя безсловесныя обличающая: радуйся, яко обуяша лютии взыскателе: радуйся, яко увядоша баснотворцы. Радуйся, афинейская плетения растерзающая: радуйся, рыбарския мрежи исполняющая. Радуйся, из глубины неведения извлачающая: радуйся, многи в разуме просвещающая. Радуйся, кораблю хотящих спастися: радуйся, пристанище житейских плаваний. Радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 10: Спасти хотя мир, Иже всех Украситель, к сему самообетован прииде, и Пастырь сый яко Бог, нас ради явися по нам Человек: подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит: Аллилуиа.

4-часть Акафиста

И чтем оставльшияся шесть икосов и кондаков.

Икос 10: Стена еси девам Богородице Дево, и всем к Тебе прибегающим: ибо небесе и земли Творец устрои Тя Пречистая, вселься во утробе Твоей, и вся приглашати Тебе научив: радуйся, столпе девства: радуйся, дверь спасения: радуйся, начальнице мысленнаго наздания: радуйся, подательнице Божественныя благости. Радуйся, Ты бо обновила еси зачатыя студно: радуйся, Ты бо наказала еси окраденныя умом. Радуйся, тлителя смыслов упражняющая: радуйся, сеятеля чистоты рождшая. Радуйся, чертоже безсеменнаго уневещения: радуйся, верных Господеви сочетавшая. Радуйся, добрая младопитательнице девам: радуйся, невестокрасительнице душ святых. Радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 11: Пение всякое побеждается, спростретися тщащееся ко множеству многих щедрот Твоих: равночисленныя бо песка песни аще приносим Ти Царю Святый, ничтоже совершаем достойно, яже дал еси нам Тебе вопиющим: Аллилуиа.

Икос 11: Светоприемную свещу, сущим во тьме явльшуюся, зрим святую Деву: невещественный бо вжигающи огнь, наставляет к разуму Божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемая, сими. Радуйся, луче умнаго солнца: радуйся, светило незаходимаго света. Радуйся, молние души просвещающая: радуйся, яко гром, враги устрашающая. Радуйся, яко многосветлое возсияваеши просвещение: радуйся, яко многотекущую источаеши реку. Радуйся, купели живописующая образ: радуйся, греховную отъемлющая скверну. Радуйся, бане, омывающая совесть: радуйся чаше, черплющая радость. Радуйся, обоняние Христова благоухания: радуйся, животе тайнаго веселия, радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 12: Благодать дати восхотев долгов древних, всех долгов решитель человеком, прииде Собою ко отшедшим Того благодати: и раздрав рукописание, слышит от всех сице: Аллилуиа.

Икос 12: Поюще Твое Рождество, хвалим Тя вси, яко одушевленный храм Богородице: во Твоей бо вселився утробе, содержай вся рукою Господь, освяти, прослави, научи вопити Тебе всех: радуйся, селение Бога и Слова: радуйся, святая святых большая. Радуйся, ковчеже позлащенный Духом: радуйся, сокровище живота неистощимое. Радуйся, честный венче царей благочестивых: радуйся, честная похвало иереев благоговейных. Радуйся, Церкве непоколебимый столпе: радуйся, царствия нерушимая стено. Радуйся, Еюже воздвижутся победы: радуйся, Еюже низпадают врази. Радуйся, тела моего врачевание: радуйся, души моея спасение. Радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 13: О всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее приемши приношение, от всякия избави напасти всех, и будущия изми муки, Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Сей кондак глаголи трижды.

И паки чтется 1-й икос: Ангел предстатель:

Икос 1: Ангел предстатель с небесе послан бысть, рещи Богородице: радуйся! и со безплотным гласом воплощаема Тя зря Господи, ужасашеся и стояше, зовый к Ней таковая: радуйся, Еюже радость возсияет: радуйся, Еюже клятва исчезнет. Радуйся, падшаго Адама воззвание: радуйся, слез Евиных избавление. Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы: радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима. Радуйся, яко еси Царево седалище: радуйся, яко носиши Носящаго вся. Радуйся, звездо являющая Солнце: радуйся, утробо Божественнаго воплощения. Радуйся, Еюже обновляется тварь: радуйся, Еюже покланяемся Творцу. Радуйся Невесто Неневестная.

Источники:

http://www.molitvoslov.com/text13.htm
http://ikona-i-molitva.info/akafist-bozhiej-materi/
http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon62.htm

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: